Domov

 Vitajte,
tento web je venovaný podpore výučby a sprostredkovaniu výučbových materiálov a informácií o predmetoch “Algoritmizácia úloh” a “Programovacie jazyky“. Umožňuje študentom prehliadať si články a stránky venované spomenutým predmetom, pridávať nový obsah vo forme článkov a editovať už zverejnené články podľa oprávnení jednotlivých užívateľov. Taktiež umožňuje upload zadaní, semestrálnych prác a iných dokumentov v sekcií Aktuality, vkladanie a generovanie náhodných zadaní úloh z programovacích jazykov C a C++ pre precvičenie si preberanej látky ako i overenie znalostí pomocou malého testu.

test_c test_cpp

C++: Cvičenie 3

 Cvičenie 3   Objekty v poli, vektor  int   Objekty ako každý iný typ môžeme umiestniť v poli.  Príklad:  Objekt v poli: // pole objektov #include <iostream> using namespace std;   class MACKA { private: int jejVek; int jejVaha; public: MACKA() { jejVek = 1; jejVaha=5; } ~MACKA() {} int zistitVek() const { return jejVek; } int zistitVahu() …

Read more

Zadanie z cv.2 C++

Prosím vyriešiť a dať so systému Moodle do  13. 3. 2016   PRÍKLAD 2 – Vytvorte – 1b Vytvorte triedu Auto, zvoľte jej aspoň tri atribúty, metódy pre vstup a výstup, vytvorte konštruktor a deštruktor, ale aj nové metódy, napr. pocetkm, nacerpajpalivo, atď. Triedu Auto použite na vytvorenie objektu, resp. objektov v main.   PRÍKLAD 3 – Vytvorte …

Read more